Tehdasnäkymä

Työpaja kentällä

Workshop kentällä 2
Työpaja kentällä
Workshop kentällä 1

Käsitellä asiaa

1CNC-työstö

CNC-työstö

2Staattorin käsittely

Staattorin käsittely

3Staattorin tarkastus

Staattorin tarkastus

4 Gumin kasto

Purukumidippaus

5Roottorin työstö

Roottorin työstö

6Dynaamisen tasapainon tunnistus roottorille

Roottorin dynaaminen tasapainon tunnistus

7 Kokoaminen

Kokoonpano

8 Online-testi

Online testi

9 Suorituskykytesti

Suorituskykytesti

Laitteiden tuotanto

1CNC-työstökeskus2

CNC-työstökeskus

2 Vaihteen muotoilukone 1

Vaihteen muotoilukone

3CNC-sorvi6

CNC-sorvi

4 Hiomakone 3

Hiomakone

5 purukumin kastokone 1

Purukumien kastokone

6 Lineaarinen leikkauskone

Lineaarinen leikkauskone

Laitteiden testaus ja varastointi

1Stator Comprehensive Tester3

Staattorin kattava testauslaite

rotaattorin testi

Rotaattorin testi

varasto

Varasto