Yrityksen video

Sähkömoottorin kuoren päätykansi kolmen koordinaatin tarkkuustarkastukseen XD Motor Factoryssa

XINDAn tehdas valmistaa AC-asynkronisen moottorin staattoria sähköajoneuvoon

Xinda-tehdas, sähkömoottorien päätykannen käsittely poikkipintojen tasoitustarkastus

moottorin kuori mekaanisessa käsittelyssä Xindan sähkömoottorien osien tuotantolaitoksessa

Xindan tehdas, CNC-käsittelykeskus, moottoriharjan kansi käsittelyssä

Xinda Office, suoraajo nopea reluktanssimoottori

Moottorin staattori- ja rotaattorituotteiden toimitus lastauksessa Xindan moottoritehtaalla

Xindan valmistama esikäsitelty moottorin akseli lastattavaksi ja kuljetettavaksi lämpökäsittelyyn